TR
Player Profile : SELAMİ OLGUN
SELAMİ OLGUN
City ONLİNE
Joined Tournaments 77
Tournaments Won 1
Total Match 149
Total Win 66
Total Lose 82
Win Rate % 44.3
Joined Tournaments
#PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 2HAK7PUAN
#SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#HAFTASONU ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#İYİBAYRAMLAR ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#AKŞAMKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#AKŞAMKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#AKŞAMKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#MİNİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#AKŞAMKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#AKŞAMKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#HAFTASONU ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#BASTIRMİLLİTAKIM ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#KAHVEMOLASI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#MİNİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 3
#PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#ŞEŞBEŞ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#MİNİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
GELENEKSEL ONLİNE TAVLA TURNUVASI #3PUAN
19 MAYIS ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#İYİBAYRAMLAR ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#EVLERDEYİZ ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 5PUAN
#PAZARKEYFİ SON ŞANS ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
GELENEKSEL ONLİNE TAVLA TURNUVASI #3PUAN
#MOLA ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 7PUAN
#İFTARADOĞRU ONLINE TAVLA TURNUVASI - 2HAK3PUAN
#SAHURVAKTİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#İFTARADOĞRU ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#2HAK7PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#2HAK3PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#2HAK1PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#MİDİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
GELENEKSEL ONLİNE TAVLA TURNUVASI #3PUAN
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#EVDEKAL ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#MİNİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
GELENEKSEL ONLİNE TAVLA TURNUVASI #3PUAN
#SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#3PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#EVDEKAL ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
TEK PUAN ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#EVDEKAL ONLİNE TAVLA TURNUVASI
#EVDEKAL ONLİNE TAVLA TURNUVASI
Played Matches
Date Tournament Name Score
15.08.2021 #PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 2HAK7PUAN
15.08.2021 #PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 2HAK7PUAN
15.08.2021 #PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 2HAK7PUAN
15.08.2021 #PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 2HAK7PUAN
15.08.2021 #PAZARKEYFİ ONLİNE TAVLA TURNUVASI - 2HAK7PUAN
01.08.2021 #SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
24.07.2021 #HAFTASONU ONLİNE TAVLA TURNUVASI
20.07.2021 #İYİBAYRAMLAR ONLİNE TAVLA TURNUVASI
20.07.2021 #İYİBAYRAMLAR ONLİNE TAVLA TURNUVASI
19.07.2021 #AKŞAMKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
19.07.2021 #AKŞAMKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
19.07.2021 #AKŞAMKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
18.07.2021 #SPEEDGAMMON ONLİNE TAVLA TURNUVASI
13.07.2021 #AKŞAMKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
10.07.2021 #GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
10.07.2021 #GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI
10.07.2021 #GÜNDÜZKUŞAĞI ONLİNE TAVLA TURNUVASI